You are hereHU / Közösségek / Ministránsok

Ministránsok


  "Beszélj, szolgád figyel!” (1Sám 3,10)

Kik a ministránsok?

A ministráns szó a latin ministrare igéből származik, amely szolgálatot jelent. Ezt a feladatot a becsületes, hallgatásra és cselekvésre egyaránt kész fiatalok látták el. Olyanok, akik teljes szívükből szerették az Urat, és fenntartás nélkül akarták szolgálni. Kezdetben a ministránsok ugyanolyan öltözetben voltak, mint a többi ember, azonban ünneplőre cserélték ruhájukat, hogy ezzel is mutassák feladatuk fontosságát. A ministránsok a papok segítői a legszentebb ünnep megülésénél. A ministrálás nem csak régen, hanem ma is kitüntetésnek számít.

Ki lehet ministráns?

Minden fiú, aki példamutató magatartásával, teljes szívből szeretné szolgálni a Mennyei Atyát. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. Jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián bármelyik szentmise után.

Ki volt Szent Tarzíciusz?

Tarzíciusz a ministránsok védőszentje, aki 250 körül Rómában élt.  Ebben az időben a császár a keresztényeket Róma ellenségének tekintette, ezért bebörtönözte őket. Tarzíciuszt gyakran belopózott a keresztények közé, hogy vigasztalja őket és II.Sixtus pápa beleegyezésével elvitte nekik az Eucharisztiát.

Mit jelent ministránsnak lenni?

A ministránsokra a vidám közösségi programok mellett kötelezettségek is várnak.  Aki csatlakozik a ministránsokhoz, megígéri Jézusnak, hogy amikor csak teheti szolgálni fogja. A ministránsok feladata, hogy ellássák az oltár körüli teendőket és példát mutassanak mindenki számára. Egy ministráns nem csak a templomban, hanem mindenhol ministránshoz méltóan viselkedjék.

Ministránsok imádsága

Szentmise előtt:

A Te házad otthonunk:
Urunk Jézus, itt vagyunk,
hogy szolgáljunk oltárodnál
Téged, aki megváltottál.
Magasztalja nevedet
szívünkben a szeretet;
meg ne bántsunk soha többé,
tégy minket hű gyermekeddé. Ámen.

Szentmise után:

Jézus, édes örömöm,
jóságodat köszönöm.
Szolgálhattam oltárodnál,
kegyelmeddel megáldottál.
Ha házadat elhagyom,
kísérj minden utamon,
ne felejtsem soha orcád,
s add, hogy méltó legyek
Hozzád. Ámen.
(Rónay György)

Ministránsok tízparancsolata

  1. Ha az oltár előtt állsz, nem a papnak ministrálsz. Jézusunk van ott jelen, Ő figyel rád szüntelen.
  2. Magadat hát szedd össze, kezed-lábad tedd össze. Gyorsan járni nem szabad, jó ministráns nem szalad.
  3. Mindent megfontolva tégy, szeleburdi sose légy. Ne lépj oldalt, se hátra, rá ne lépj a ruhára.
  4. Felfelé lépj jobb lábbal, utána csak bal lábbal. Ha fordulsz, ne légy háttal, se papnak, se oltárnak.
  5. Hogyha ketten fordultok, szembe nézzen arcotok. Ne bámulj!…Vigyázzban állj, társadnak ne dirigálj.
  6. Ne lógasd a kezedet, meg ne mozdítsd a fejed. Ha nézni kell oldalra, szemed fordítsd csak arra.
  7. Társadra nyugodtan várj, egyszerre lépj, térden állj. Irányít a legelső, mindig csak a jobb belső.
  8. Halkan csengess, ügyesen, Sekrestyében csend legyen. Ne ugrálj és ne mászkálj, egyhelyben ülj, csendben várj.
  9. Szöveged tudd pontosan, mondd jól, szépen, hangosan. Hadd mondják az emberek: Jó ministráns a gyerek.
  10. Ha mindnyájan így teszünk, akkor mindig mi leszünk Isten előtt kedvesek, messze földön híresek.