You are hereMagyar / Templomunk

Templomunk


  • 1701-ben felépült a mai templom és Szent Imre tiszteletére volt szentelve. Épittetője Keresutély Ágoston prímás, aki 1700-ban lett utódlási joggal az érsek helyettese. A templom későbarokk stílusban épült. Eredetileg csak egy hajója és alacsony tornya volt. A szentélyben volt a főoltár, felette olajfestményen a templom védőszentje Szent Imre. A templom hajójában a szószék és a Fájdalmas Szűzanya és Jézus Szíve mellékoltérok voltak. A templomnak kböl épült 6 változatú orgonával ellátott kórusa volt. Az Esztergom Vízivárosi plébániához tartozott. Első adminisztrátora Hidassy János volt, aki 1699 - 1703-ig muzslai plébános volt.
  • Simor János érsekprímás kiszélesítette és felújította a templomot. Két oldalhajóval bővült, ezekbe lett áthelyezve a 2 mellékoltár is. Erről tanúskodik a főbejárat felett elhelyezett latin felirat: JOANNES CARDINALIS SIMOR AMPLIAVIT ET RESTAURAVIT AD 1878.
  • A jelenlegi nagyszombati segédpüspök, Orosch János működési ideje alatt sikerült a helyi római katolikus templomot teljesen felújíttatni az orgonával együtt, sőt a templom Szent Imrét ábrázoló főoltárképét is restaurálták.