You are hereSlovensky / Farský úrad / Omšový poriadok

Omšový poriadok


  Zimný čas Letný čas
 Pondelok: 

 17.00 maďarsky

 18.00 maďarsky
 Utorok:  17.00 slovensky   18.00 slovensky 
 Streda:  17.00 maďarsky   18.00 maďarsky 
 Štvrtok:   16.30 slovensky; 17.30 maďarsky   17:00 slovensky; 18.00 maďarsky 
 Piatok:   16.30 slovensky; 17.30 maďarsky   17:00 slovensky; 18.00 maďarsky  
 Sobotat:

 7.00 maďarsky ;  17.00 slovensky

(s nedeľnou platnosťou) 

  7.00 maďarsky ; 18.00 slovensky 

(s nedeľnou platnosťou)

 Nedeľa:

   7.30 maďarsky; 9.30 slovensky;

11.00 maďarsky; 17.00 maďarsky

  7.30 maďarsky; 9.30 slovensky;

11.00 maďarsky; 18.00 maďarsky 

Od 7. októbra sú sv. omše podľa zimného času!