You are hereSK / História

História


Kostol sv. Imricha - jediná chránená pamiatka mesta

1075 - prvá písomná zmienka o našom meste pod menom Kakath v zakladacej listine opátstva v Hronskom sv. Beňadiku

1332 - podľa záznamu v pápežskej decime už mala farnosť cirkevné pobožnosti, ktoré boli vykonávané v románskej kaplnke, ku ktorej bol pristavaný farský úrad

1701 - bol postavený dnešný kostol v barokovom štýle a zasvätený sv. Imrichovi. Pôvodne bol filiálnym kostolom farnosti Esztergom-Víziváros. Prvým správcom bol Ján Hidassy, farár farnosti Mužla v r. 1699-1703.

1734 - arcibiskup Imrich Eszterházy zakladá farnosť Párkány. Za správcu farnosti bol menovaný František Sághy.

1766 - bola postavená dnešná veža kostola

1878 - arcibiskup Ján Simor dal postaviť a rozšíriť kostol o bočné lode, do ktorých boli umiestnené bočné oltáre. Túto prestavbu nám potvrdzuje aj nápis nad vchodom kostola: JOHANES CARD. SIMOR AMPLIAVIT ET RESTAURAVIT AD. 1878.

1907 - kostol bol obohatený dnešným 1-manuálovým organom z dielne Otta Riegela v Budapešti
 
1946 - na konci 2. svetovej vojny bola vážne poškodená veža, ktorá bola krátko na to renovovaná vďaka obetavej práci a milodarov veriacich
 
1977 - do kostolného parku bola premiestnená v neskorobarokovom slohu postavená kalvária z r. 1766. Pôvodne stál pri križovatke hlavnej ulice a nánanskej cesty.
 
1994 - generálna oprava vonkajška aj vnútrajška kostola pod vedením Jána Oroscha, dnešného trnavského arcibiskupa
 

1996 - slávnosť požehnania obnoveného kostola s oslavou 295. výročia jeho postavenia