You are hereSlovensky / Spoločenstvá

Spoločenstvá


Ružencové spoločenstvo:

Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Určený člen – horlitel ruže – je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.

Člen Živého ruženca sa každý deň modlí jeden desiatok posvätného ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva, miestnu farnosť. K týmto úmyslom možno pridaj aj ďalšie.

Raz v mesiaci sa stretáva na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.

 

Tretí rád svätého Františka - terciári sa stretávajú každý týždeň vo štvrtok o 16:00, po svätej omši nasledujú modlitby a prednáška, raz mesačne sem zavíta páter františkán z Nových Zámkov

 

Spoločenstvo matiek - modlitebné spoločenstvo stretávajúce sa v rodinách na modlitbách za synov, dcéry, manželov.