You are hereErb Dekanátu Štúrovo - Párkányi Esperesi Kerület címere

Erb Dekanátu Štúrovo - Párkányi Esperesi Kerület címere


V červenom štíte strieborný plamenný meč so zlatou rukoväťou sprevádzaný po stranách dvoma zlatými ľaliami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami na každej strane.

Plamenný meč vyjadruje sv. Michala, archanjela, patróna stredovekého kostola v Malých Kosihách (13. storočie). Dve zlaté ľalie pochádzajú z erbu rádu premonštrátov na vyjadrenie toho, že v Bíni sa nachádzalo stredoveké premonštrátske prepoštstvo zasvätené Panne Márii. Čierny kňažský klobúk s dvoma strapcami na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky dekanovi a dekanátu.

 

Vörös pajzson arany markolatú ezüst lángkard, két oldalán egy-egy arany liliommal. A pajzs felett fekete papi kalap, két oldalán két-két bojttal.

A lángkard Kiskeszi középkori (13. századi) templomának patrónusát, Szent Mihály arkangyalt jelképezi. A két arany színű liliom a premontrei rend címeréből való. A középkori Bényben működött, Szűz Máriának szentelt premontrei prépostságra utal. Az egyházi heraldika szerint a fekete papi kalap a bojtokkal az esperest és az esperességet illeti meg.