Obnova kostola - Templomfelújítás - Párkány TV Štúrovo sticky icon

Rekonštrukcia Kostola sv. Imricha v MsTVŠ - video:

A PVTV tudósítása a Szent Imre templom felújításáról - videó:

Prvé sväté prijímanie - Elsőáldozás sticky icon

Pokračuje príprava na prvé sv. prijímanie, ktorá bude v utorok po večernej sv. omši od 18.30 na farskom dvore. S láskou očakávame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.

Prvé sv. prijímania budú v našej farnosti nasledovne:
13. septembra o 9.00 hodine v Náne
20. septembra o 11.00 hodine v Štúrove v maďarskej reči
27. septembra o 9.00 hodine v Štúrove v slovenskej reči

Odvolanie - Visszavonás sticky icon

 

 

 

 

 

 

 

    

Miserend és hirdetések sticky icon

Szentmiséinket továbbra is a plébánia udvarán (Sobieski u. 18.), rossz idő esetén viszont már a templomban ünnepeljük, ahol azonban kötelező a szájmaszk viselése.

2020. augusztus 9 - 16.

 

Omšový poriadok a farské oznamy sticky icon

Sv. omše v nasledujúcich dňoch ostávajú ešte na farskom dvore (ul. Sobieskeho 18), pri nepriaznivom počasí sa však už budú sláviť v kostole, kde je ale povinné nosiť rúško. 

9 - 16. augusta 2020